16.12.2011

חסידי בעלזא מדחי אל דחי

בס"ד

אין שיעור כנראה להתדרדרותם ולשפלותם של חסידי בעלזא השטופים בציונות, בימים אלו התפרסם כיצד כמה חסידי בעלזא מגישים תביעה בינלאומית נגדי מנהיגי ארגון החמאס יר"ה, בתואנה שנפגעו כתוצאה מהבאמבעס שהללו משגרים על מדינת הציונים.

שכחו חסידי בעלזא אשר העם היהודי בגלות שרינן, ואם ישנם באמבעס צרות ומלחמות אז האשמה צריכה להיות מופנת כלפי הציונים ימ"ש, ולא כלפי הערבים, אשר אנו מחוייבים על פי התורה רק לדרוש שלומם וטובתם כל הימים. 

פעולתם זו היא התגרות באומות, חילול השם גדול, חורבן ואסון, וסופם של אלו יהיה כסופם של הציונים אשר בוטחים בהם ה"י.

השי"ת יזכנו לקבל עול גלות העמים תמיד עד ביאהג"צ בב"א: