18.12.2011

עד רידתה!

בס"ד

ביום שלישי הקרוב ג' פרשת מקץ תשע"ב, יגשו בעזהשי"ת יקירי לאנדאן הטהורים לקדש שם שמים ולהכריז האמונה הנצחית, בהפגנה גדולה יחד עם בני העם הפאלסטיני מול העמבסי הציוני הטמא ברח' "קינגסטאן סטריט". 

ובזכות מסירות נפשם של הני גיבורי החיל שלא מניחים המלחמה בעמלק, יביט השם ממרום וירחם עלינו ויושיענו משלטון הערב רב הציוני ימש"ו, ויושיענו בתשועת עולמים, בב"א: