23.8.2011

יום אלקודס בלאנדאן, יום של קידוש שם שמים והצלה בכל העולם כולו / כ"ג אב תשע"א

 
בס"ד

ביום ראשון החולף (פרשת ראה תשע"א), התקיים בעיר לאנדאן תהלוכת "יום אלקודס" המסורתית למען הפאלסטינען, המתנהלת כבר כמה שנים ע"י ארגוני המוסלמים דשם.

גם יראי השם הטהורים שומרי משמרת האמונה השתתפו כמובן בתהלוכה הזאת, נשאו שילד"ן גדולים וברורים המסבירים את אמונת ישראל - שאין שלטון הכופרים מייצג חס ושלום את העם היהודי, והציונים הארורים אינם באי כוחו של עם ישראל מעולם, לא היו ולא יהיו אף פעם - ובכך קידשו שם שמים מה שלא ניתן לשער ולהסביר זאת, ושכרם של אלו היקירים רב ועצום מאוד.

כמו בכל פעם ופעם, גם הפעם התקבלו יראי השם בכבוד גדול ושמחה רבה ע"י קהל המפגינים הגויים, ובסוף התהלוכה בעת שנהוג להתחיל לשאת דרשות, אף התכבד הרה"ג הישיש ר' אהרן הכהן שליט"א לשאת דרשתו ברבים, בה הסביר את החילוק הגדול בין ציונות ליהדות, ושאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, והציונים אינם אלא משתלטים בעלי זרוע אשר כבשו תחתם העם היהודי כולו בדרכי טעראר ואכזריות גדולה רח"ל, ומזייפים הם את שם עם ישראל הקדוש במעשיהם השפלים ומלחמותיהם האסורות לנו ע"פ תורת ישראל. 

דרשתו, וכן המראה הנהדר של יהודים חרדים המשתתפים עם הגויים בצערם ומחאתם נגד הציונים הארורים - עושה תמיד רושם אדיר על הגויים, המתפעלים מאוד לראות אר ישנם יהודים הדורשים שלומם וטובתם, ואינם חפצים במלחמות וקרבות, אלא רק בשמירת התורה והמצוות. 


אל המפגינים היקרים יאמר:

אשריכם גיבורי החיל אשר יומם ולילה לא נחים ולא שוקטים, ומזעזעים העולם ב"בגידתם" במשטר הכופרים המזוהם, בו, ובכל חנפיו השפלים, "רבניו" ושותפיו הדתיים וה"חרדים". 

אשריכם מניפי דגלי פאלסטין בפרהסיה גלוי לכל העמים, אשר אינכם חפצים לשתוק לציונים ח"ו, אלא עושים תמיד כל הפעולות כדי להוציא מליבם של צדוקים שיש ליהודים רצון בהמשך האפוטרופסות הציונית - טרוריסטית, השואפת לבלוע את כל חלקי העם היהודי אל תוך חיקה, ולהשיג עליו "בלעדיות מוחלטת", כאילו עם ישראל מחוייב ומשועבד אל ממשלת הכופרים המזוהמים, ולא אל בורא כל העולמים ואל התורה הקדושה אשר היא חיינו ואורך ימינו, ואתם גיבורי החיל - עומדים לכנופיית הציונים החילונית, הדתית, ואף זו ה"חרדית" כעצם בגרון, ומקלקלים כל עצתם ומחשבתם, ומשמיעים תמיד קול מחאה נגד שלטונם וממשלתם, ומגלים את פרצופם האמיתי של הציונים - אשר הם צבועים ונוכלים, מבעירי אש האנטיסעמיזם לצורך אינטערעס שלטונם הטמא, ודם יהודי הפקר בעיניהם בהפקרות גמורה מאז ומעולם רח"ל, ורק טובת לטונם ומדינתם עומד לנגד עיניהם תמיד רח"ל. 

אשריכם שתמיד הינכם פוגמים בעמלק הציוני, משפילים את שמו, ומכריזים אשר עם ישראל עוד רד עם א-ל!  

מצ"ב תמונות מהפגנת יום אלקודס משנה זו, וכן גם מעט תמונות מההפגנה בשנה שעברה שהייתה ביום שב"ק והגיעו אליה בבגדי שבת.