23.8.2011

בעלזא ממשיכה להדרדר לגיהנום הלאומיות ה"י

בס"ד

בעקבות שיעורי המודיעין והביטחון הציוני לחסידי בעלזא מפי הכלב הטמא יוסי מלמן שר"י, מצ"ב מודעה שהתפרסמה בנידון מטעם היהדות החרדית