23.8.2011

האטליין חדש לציבור הירושלמי / כ"ג אב תשע"א

בס"ד

לא מכבר נפתח "האטליין" חדש ע"י בני הישוב הישן בירושלם ת"ו, לחיזוק מערכות ישראל סבא.

בהאטליין הלז ניתן לשמוע חדשות ועידכונים על המערכות השונות בארה"ק, וכן ניתן לשמוע דרשות מפי רבותינו זצ"ל ולהבלחט"א, כמו דרשות ממורנו הגה"צ ר' עמרם בלויא זצ"ל, דרשות מהרה"ג הנפלא ר' אברהם יעקב עפשטיין שליט"א, הרה"צ ר' משה בער בעק שליט"א, ועוד.

כל ההאטליין לעת עתה בלשון אידיש בלבד. 


מספר הטעל. של ההאטליין (מא"י): 02-532-1-457

מחו"ל: 972-253-21-4-57 +