21.8.2011

הריני מתיר את בשרכם ה"י / כ"א אב תשע"א

בס"ד

שוב תהו ובוהו בגיהנום הציוני, גם אחרי למעלה מ 61 שנים של כפירה בגזרת הגלות ומרידה באומות העולם אין הרשעים מצליחים לישב בשלוה ובמנוחה כמו שחלמו לעצמם בדימיונם, והערביים המוסלמים אם כי חלשים המה ואין לאל ידם לגבור כראוי על מדינת הציונים ולהביס שלטון רשע זה אחת ולתמיד, לא נחלש אצלם עדיין כעסם וזעמם העצום לנקום נקמת עמם מהציונים הארורים ימ"ש, ומפעם לפעם תוקפים את משטר הרשע הציוני כפי כוחם ובכל מחיר ה"י, אלו הם התוצאות המרות של המרידה באומות וההעברה על השבועות שהשביע הקב"ה את ישראל. 

והפעם תוצאות עוון ההעברה על השבועות אירעו אצל גבול ה"דרום" הציוני, כאשר שבעה "מחבלים" מרי נפש רח"ל הצליחו לחדור אל מדינת השמד הציונית דרך מדבר סיני שתחת שלטון מצרים, והרגו בכעסם שבעה נפשות ל"ע, מה שגרר שוב את האזור שם למהומה ולבהלה, וגם מתוך "גאזא סטריפ" הוסיפו הערביים אח"כ לזרוק הרבה מאוד באמבעס בלי הפסק, כאשר הבאמבעס הללו גורמות לעשרות פצועים ואף להרוג אחד ל"ע, ואף בבית מדרשם של אלו המתחברים לרשעים תמיד כל הימים והולכים לצבאם הטמא ומתגרים באומות, נפל באמבע וזרע שם הרס וחורבן גדול רח"ל, אולי כעת יתעוררו הללו מתרדמתם ויבינו אשר זאת התוצאה של ה"ביטחון" הציוני השקרי אשר אין לו יסוד ושורש בתורה, המצווה אותנו להיות מוכנעים תחת כל העמים בגלות, ולהוציא עצמנו בכל מילי דאפשר מכלל סכנה ומלחמה הנגרמים בארה"ק בעוון הציונות ומדינתם הארורה, ואילו מדבקות בכנסת המינים "בשביל שנוכל לחיות כאן", סוף כל סוף לא יועילו בדבקותם לשלטון המינים ש"יוכלו לחיות כאן", אלא רק למות ולהיפגע רח"ל.  

רשעי הציונים החלו שוב לקרקר כהרגלם על "כוחותינו", "מצב ביטחוני", "טעראר", "שמות ההרוגים" וכו' וכו', לבלבל מוחות ההמונים הטיפשים, ולהצטיר בעיני עם הארץ כאיזה שומרים ומצילים שפשוט "אי אפשר" בלעדיהם ובלעדי מדינתם הסרוחה. הבעל הציוני גוסס ומדמם, והמולך הציוני תובע שוב ושוב עוד ועוד נפשות ישראל ה"י, אך הדור כה שפל וכה נמוך, עד שאין ההמונים עמי הארץ פוקחים עיניהם לראות אשר אך ורק מוות בסיר המדינה הציונית, ואין איש שם על לב לשוב מעוון המרידה וההתקוממות בגלות, לתת גט כריתות לכנופיית הציונים, לפרסם בעולם שאין לנוכלים אלו איזה זכות דיבור בשם העם היהודי, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא רק התורה הזאת, שלום ולא להתראות ל"יסראעל", ושלום על ישראל... 

במיוחד יתביישו להם כל אותם רבנים אשר עוד מחממים ומוסיפים שמן למדורת ההתגרות, ובטענה של "פיקוח נפש" קוראים להמשיך להתגרות באומות וללכת בדרכי מוות אשר לא שיערום אבותינו. עבור רבנים אלה ההצלה וה"פיקוח נפש" זה בעצם להמשיך ולהתאבד ביחד עם כל הרשעים והכופרים שהניפו את דגל הכפירה בגזרת הגלות, המשך הנפת דגל המרידה באומות העולם היא היא עבורם ה"פיקוח נפש" וה"הצלה", מחרובי הקרתא הללו מצפים הם שיצילו את ה"עם" ובעיקר את ה"ארץ", ובדבקותם בדרכי המלחמה והדם מחללים הם שם שמים בעיני העמים, וטרופם של רבנים אלה - אשר רק המשך המרידה הוא ההצלה - מלבד שאין לזה כל יסוד ושחר בתורה, הנה הוא גם הפך הדעת והשכל האנושי, וצא וראה עד היכן הגיע בימינו הסמיות עינים והדבקות והשטף בעבודה זרה הציונית רח"ל, אשר גם עיניינים פשוטים כבר לא יכולים לראות.

השם יתברך יעזור שתבטל כבר המדינה הציונית במהרה בלי צער ונזק לשום בריה, במהרה בימינו אמן: