28.8.2011

מצ"ב גיליון "חצוף" חלק ב', נגד אחד מחברי הנהלת העדה החרדית בירושת"ו