28.8.2011

אור האמונה בבערלין / כ"ח אב תשע"א

בס"ד

בשב"ק החולפת פרשת ראה, נסעו כד' יהודים יקירים בעלי מסירות נפש ומקדשי שם שמים לעיר בערלין, לתהלוכת "יום אלקודס" שהתקיימה שם בצהרי יום השבת. למרות הטורח הרב והטלטול וכו' שיש בנסיעה שכזו, הגיעו תה"ל שלושה יהודים יקרים מאירופא וקידשו שם שמים ופרסמו האמונה בתהלוכה, המתקיימת כבר הרבה שנים ברציפות.

יש לציין שהציונים דשם - חבורת מצורעים מתבוללים ומחללי שבת, הפגינו גם הם כדרכם עם סמרטוטיהם וצרחותיהם, ולמראה יראי השם הצועדים ביחד עם ה"רוצחים" וה"אנטישמים" שלובי זרוע, ומצהירים שאין לעם היהודי חלק במחול הדמים וההתגרות של המדינה הציונית הארורה במזרח התיכון - יצאו עיניהם מחוריהן, וביקשו לבולעם חיים, וחרקו שן על יראי השם הסותרים כל מהותם וביניינם.

כך שמלבד קידוש השם גדול, התקיים שם גם תה"ל "להוציא מליבן של צדוקים" גדול, כן נמשיך וכן נצעד בדרך התורה למגינת ליבם של הציונים הצבועים, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.  

כמו כן בהמשך להודעתנו על ביקור יראי השם בלאנדאן את כבוד השייח' ראהד סאלח באכסנייתו בעיר - לא מכבר השיב גם כב' השייח' ראהד סאלח בביקור משלו אצל אחד מיראי השם דשם, ושהה אצלו במשך קרוב לשעתיים, בביקור נכחו עוד הרבה מבני היהדות החרדית בעיר, והתקדש שם שמים בעיני העמים, על אפם ועל חמתם של החנפים הציונים וכל הנגררים אחריהם, כה לחי!


מצ"ב תמונה אחת מההפגנה בבערלין, בע"ה נצרף עוד תמונות מההפגנה בבערלין, לכשיהיה תחת ידנו.