9.9.2011

הטורקים באים!

בס"ד

בשנה האחרונה, התדרדרו מאוד (תה"ל) יחסי הציונים עם מדינת "טורקיא" הנכבדה, שהינה מדינה מודרנית וחשובה בין האומות, והיתה שנים רבות וארוכות "ידידה" קרובה לציונים ימ"ש.

כל העניין החל מרגע שלשלטון במדינת טורקיא עלה כבוד הנשיא היקר מר ראדזשיפ ארדואן יר"ה, אשר אינו רוקד בדיוק לפי החליל הציוני הידוע, והחל לבקר "קצת יותר מהרגיל" את הציונים על אכזריותם לפאלסטינים ועוד כיו"ב, מה שעורר את כעס הציונים עליו... הגיעו הדברים עד כדי כך, שבאחד הפעמים בהם תקף כב' הנשיא ארדואן את הציונים, קפץ אחד מכלבי הציונים והזמין אליו את האמבאסדור (ה"שגריר") הטורקי ב"יסראעל", והשפיל אותו כאחד הריקים ל"ע. שוטה זה, אשר חשב להראות גבורתו ושחצנותו הלאומית, סיבך במעשהו זה את אדוניו הציונים, והצית עד להשחית את חמת ממשלת טורקיא, ונאלצו הציונים להתנצל במהרה על השפלה מבישה זו... אך בעוד הציונים מלקקים פצעיהם הדיפלומטיים מפרשת ה"שגריר", הנה בא לו ה"משט" הטורקי לגאזאה סטריפ, ושוב שקעו ה"יחסים" בין המדינות לתהום מצולה. 

כזכור, שלחו לפני כשנה ארגון טורקי למען הפאלסטינען כמה ספינות ל"גאזא סטריפ", אך הציונים באכזריותם וגאוותם הלאומית לא נתנו לספינות הללו לעבור, ואף השתלטו עליהם בכח הזרוע והרגו כמניין מהנוסעים רח"ל, מה שעורר זעם אדיר במדינת טורקיא כנגד הציונים ומדינתם. הפעם עמדו הטורקים בתוקף שהציונים יתנצלו על מעשי הרציחה, אך הנה הם כדרכם לא היו מוכנים להרכין ראשם ולהתנצל בפני הטורקים על הרגיתם של האזרחים בשו"א, כשמנגינות  ה"טעראר" הידועות בפיהם, ושיכרון גאוותם הלואמית ותחפושות ה"סיקיורעטי" וה"דעפאנס" משמשות להם שוב ושוב כמסכה לרציחותיהם, ומכסה על כל פשעיהם. 

לאחר דו"ח היוען על אירועי המשט בהם נקבע שעל הציונים להביע צער על התקרית ולשלם פיצויים למשפחות ההרוגים, דבר שלא נעשה לעת עתה, ובעקבות הודעת ראש הכופרים שלא יתנצלו, נראה שהיחיסים המעטים שעוד נותרו נחרבו סופית גם הם, כאשר נשיא טורקיא הכריז ש"את המשט הבא לעזה ילוו ספינות מלחמה טורקיות", דבר שסיבך את הציונים עוד יותר, וגרם להם "בהלה ודאגה"...  

לא נותר לנו אלא לברך את כבוד הנשיא ראדזשיפ ארדואן יר"ה, שיצליח תמיד בכל מעשיו, וימשיך להיות אבן נגף למלכות הרשעה הציונית, ובעמדנו בימי ערב ר"ה נתפלל שמלכות הרשעה הציונית בעשן תכלה במהרה בימינו אמן: