28.11.2010

המלחמה בבתי ווארשא ממשיכה בעוז / ה' כסליו תשע"א

בס"ד

קרבות עזים מתנהלים בימים האחרונים בשכונת יקרת "בתי ווארשא" שבתוככי מאה שערים, כאשר יקירי ירושלם עושים הכל על מנת שלא לתת למשתלטי כולל פולין המוסרים והמלשינים כל אחיזה במקום. כוחות הפאליציי הציוני מדכאים כמובן באגרוף רשע את זעקת היהדות החרדית ערב ערב אך ללא הועיל, ומשתלטי פולין אובדי עצות המה, בראותם כיצד הקרקע נשמטת תחת רגליהם, תרתי משמע. 


כל כלי יוצר עליך לא יצליח, לא יצליחו הללו לפגוע ח"ו בקדושתה וטהרתה של מאה שערים, וגם גדודי משטר הרשע בדמות כוחות יס"מ ומלאכי חבלה לא יועילו להם, ימשיכו בני ירושלם במערכה על גורל השכונה עד סילוקם של המשתלטים, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.


מצ"ב שתי מודעות אחרונות בנושא