28.11.2010

מצ"ב הקונט' הנשגב "אמת ליעקב" / ז' כסליו תשע"א

בס"ד

הננו מצ"ב את הקונטרס הנשגב "אמת ליעקב". 

הקונט' הזה התחבר בשעתו ע"י הגה"צ ר' משה דב הלוי בעק שליט"א, ויש בתוכו כמה וכמה עינייני חקירה עמוקים בכמה עניינים הנצרכים מאוד בירור גדול בדורנו המר, ולאו כל מוחא סביל דא, כאשר החלק הראשון בלשון הקודש, והחלק השני בלשון יודיש.