6.7.2010

יום שלישי הגדול...

בס"ד
 
נכון לעת עתה עדיין איננו יכולים לדעת כיצד בדיוק יראה סביבות ה"וויט האוז" בוואניגטאן מחר, יום ג' לסדר מטו"מ תש"ע, שכן צפויות שם כמה וכמה הפגנות נגד ראש הכופרים ימש"ו. 
 
בשעה תשע בבוקר לפי ש-א-ע-ו-ן וואשניגטאן, תתקיים הפגנה גדולה של הפאלסטינען נגד ראש הכופרים, ואל הפגנה זאת יצטרפו גם יראי השם דארה"ב ויקדשו שם שמים, יכריזו שהציונים הם לא יותר מאשר כנופיית ליסטים מזויינים, פושעים ונוכלים שאינם מייצגים כלל ועיקר את העם היהודי עליו השתלטו הם בדרכי טעראר ואכזריות, יכריזו היהודים כלפי הגויים שמלחמותיהם של הציונים אינם מלחמות העם היהודי ח"ו, שלטונם הטמא אינו שלטונו, ואין לנו כל חפץ ב"שמירתם" וממשלתם הלא קרואה על בני ישראל, והעם היהודי מקבל עליו עול גלות העמים כפי ציווי השי"ת שנהיה בגלות בכל מקום ומקום, ובפרט בפאלסטין רצוננו לחיות תחת שלטון הערביים הפאלסטינען כמימים ימימה, ואין לנו שום מחלוקת ושנאה ח"ו לא עם עמיי הערביים ולא עם שום עם אחר, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא רק התורה הזאת. 
 
אח"כ בשעות הצהריים יגיעו אל המקום רבבות אלפי מלכות הזל"ה (אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון עקב האבל על הסתלקותה של הרבנית ע"ה, אשת המכונה "הברך משה"), ושם נקווה מאוד שלא יחללו שם שמים באיזה הצהרות נגד הפאלסטינען, ויסתפקו בלבקש רחמים ותחנונים מראש הכופרים שר"י, מאבאמא, ומהסטייט דיפארטמענט, שיניחו כולם ביחד את יושבי ארץ הקודש להמשיך ולשבת בשלום ובשלווה תחת משטר הרשע הציוני ולא יתאכזרו לרדוף הדת כל כך, עד ביאת גוא"צ, עד הבחירות הבאות, ועד בכלל. 
 
צדיקים זכו ומלאכתם נעשית ע"י אחרים, זכו התאחדות הרבנים וצדיקי סאטמאר שמה שהם היו צריכים לעשות יעשה הכל הכל ע"י אחרים, כל קבלת עול גלות העמים והנפת דגל הפאלסטינען להוציא מליבן של צדוקים, במקום ע"י סאטמאר יעשה מחר בעז"ה הכל ע"י יקירי נטו"ק שעוד לא הגיעו למדרגה של לכתוב מכתבים משונים לראש הכופרים, גם להתנגד לציונים וגם לפחד מהערביים ולשנאתם כאילו הם באיזה מלחמה וסכסוך לאומי איתם, באמת הלוואי וסאטמאר היו נשארים להם בנו יארק ולא באים לוואשינגטאן לבלבל כל המערכה ולצער הערביים, להראות לכל העולם כולו שלא מעניין אותם כלל ועיקר כל כאבם של הפאלסטינען ומכל מה שנעשה בשמם - בשם העם היהודי - ע"י הציונים ימ"ש, אך חסדי השם שלא אלמן ישראל ובכל דור ודור נטע הקב"ה יראי השם שיקדשו את שמו הגדול, יכריזו האמת הניצחי מול כל הגלים הסוערים והפראפאגאנדא הצבועית שאין לה סוף, ואם כי יחידים המה, לא מרובכם חשק השם, כי אתם המעט מכל העמים, וכך היה באמת הרבה פעמים בכל הדורות, שרק כמה יחידים הכריזו האמונה מול כל הדור כולו.
 
אנו מברכים בזאת מכאן את יראי השם דארה"ב שיצליחו במחאתם, יפרסמו כראוי בין העמים החילוק בין יהודים לציונים, יקדשו את שמו הגדול יתברך ושם ישראל האמיתי, ואולי ואולי יתעוררו מעט גם אנשי סאטמאר, יפקחו עיניהם לבחור בחיים ולא במוות, לפייס הערביים פעם אחת ולתמיד ולהוציא עצמם באמת ובפרסום גדול מסכסוך הדמים שעוררו הציונים ימ"ש, וילמדו טועים בינה, בב"א: