25.6.2010

לבר נטלין ולא עאלין... / י"ג תמוז תש"ע

בס"ד

אמש ביום ה' החולף הגיעו אל שכונת "מאה שערים" שתי כלבים חצופים בדמות אדם, חברי כנסת המינים שאין כדאי להזכיר שמם הסרוח, הכלבים שהיו בדרכם לאדמור השוטה המקדש שם שמים מול כיתת יורים, ביקשו להיכנס ל"שטיבלך" מא"ש על מנת להתפלל "מנחה"...

ברוך שמסר עולמו לשומרים, יראי השם הטהורים שומרי משמרת הקודש תכף ומיד בהבחינם בכלבים הללו יצאו נגדם באש להבה, וכידוע כלב מבין רק מקל, ע"כ היכום נמרצות כראוי להם, עד שנסו הכלבים על נפשם ונמלטו משכונת מאה שערים הישר אל ה"ישיבה" של האדמור המקדש שם שמים, שם מצא מין את מינו ונעור.

אשריכם שומרי החומות היקרים שקידשתם שם שמים וביזתם השלוחי דרע-בנן הללו מעמידי הבעל והאשרה (והתפרסם הדבר היטב), מי יודע לאן הייתה מאה שערים מגיעה חלילה אילולי עמידתכם האיתנה במס"נ תמיד ערב בוקר וצהריים, אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!!!