23.6.2010

תיקון טעות...

בס"ד
 
סביב דברינו בעניין ההתגרויות האחרונות של הציונים ימ"ש במדינת טורקיא, כתבנו כאן בין היתר שרבה הראשי של טורקיא יצא נגד ההתגרויות הללו ומחה על מעשי הציונים קבל עם ועולם, והועיל רבות עי"ז להסיר חרון האף והשנאה מבני קהילתו, להציל ולהינצל. 
 
ברצוננו להעיר, שכעת נודע לנו שה"חכם באשי" דהאידנא, הינו למרבה הצער רחוק מאוד מתואר "רב", ואולי ניתן לכנותו לכל היותר בתואר "מנהיג קהילת יהודי טורקיא" (שמצב היהדות דשם הנמצא בעוה"ר בשפל המדרגה, מאפשר לדאבון לב התמנות של "רבנים" כאלו...), אך בשום אופן לא בשם "רב". 
 
עכ"פ כן רב או לא רב, מחאתו וכאבו של המנהיג הנ"ל על מעשי הציונים ימ"ש החפצים להכניס לקלחת הדם והשנאה שלהם את כל יהודי העולם היל"ת, הם דברים נכוחים וברורים, וכבר ידוע שכיום ישנם המוני יהודים ברחבי העולם הן באר"י והן בחו"ל, אשר גם אם רחוקים הם כרחוק מזרח ומערב מקיום ושמירת המצוות, עכ"פ אינם חפצים להיות איזה "אדרעס" לזעם המוסלמים והגויים על מעשי ופשעי הציונים ימ"ש, ומפרסמים בדרכם שלהם את התנגדותם לציונות.
 
והשי"ת יחזיר כולנו בתשובה גמורה ושלמה לפניו ברחמים רבים במהרה אמן: