4.6.2010

גלים של דם והתגרות ה"י / כ"ב סיוון תש"ע

בס"ד"מצור עזה" שהטילו המשתלטים הציונים ימ"ש על "גאזא סטריפ" ("רצועת עזה") שתחת שלטון החמאס, הינו מצור הומניטארי קשה וכבד ה"י על כמיליאן וחצי בני אדם, החיים בתנאים של מחסור בסיסי חמור במזון, תרופות, דלק וכו', כל שאר צרכי החיים המינימאליים, וחילול השם הנורא ההולך מסוף העולם ועד סופו מי ישורנו.העמלקים הציונים ימ"ש, מקווים ע"י מצור זה לדכא ולבודד את ארגון ה"חמאס", להחליש כוחו ולהכניעו, להראות לעמי הערביים שאוי ואבוי למי שיעז "להתעסק" עם הביריון החדש בשטח, כי ה"שומר" החזק של ה"עם היהודי" ילחם בכל כוחו ב"טעראר העזתי", אותו הוא הביא בידיים ממש על עם השם באכזריות ורשעות, ושלם ישלם המבעיר את הבערה.מצוקת האוכלוסין ב"גאזא סטריפ" הנתונים ביאוש גדול ושנאה "עזה" לציונים ימ"ש מטרידה רבים ברחבי תבל, ובתקופה הנוכחית בה סגרו הציונים את עזה הגיעו לשם כבר כמה וכמה משלחות של יומען רייטס שונים על מנת לפרוץ המצור ולשפר מצבם הקשה מנשוא של התושבים (ותה"ל שבין משלחות אלו הגיעו גם יהודים יקירים יראי השם מארה"ב שפרסמו שם דבר האמונה הטהורה וקידשו שם שמים), וזאת על אפם ועל חמתם של הציונים ימ"ש, אשר אינם יכולים לסבול מרוב עדינות נפשם ו"צדקותם" את התמיכה ב"טעראר"...בשבוע האחרון, יצאה ממדינת טורקיא תהלוכת ספינות גדולה מאוד (הנקרא בלע"ז הציוני "משט") לעבר חוף עזה, אשר עוררה עניין גדול על כל כלי המידיע בכל רחבי תבל, כאשר על הספינה הגדולה שמביניהם היו כשש מאות איש, ועוד חמשה ספינות קטנות יותר עליהן כמה עשרות בני אדם.עם צאת ה"משט" לדרך, הצהיר ראש ממשלת הכופרים שר"י והודיע "שלא יתנו להם בשום פנים לעבור", ויראו להם אשר מדינתם העמלקית אינה הפקר, וגם על הים יש חוק ויש סדר, ובעיקר "גאות"...אך למרות אזהרות הכופרים, הספינות אשר עליהן גם המוני מוסלמים זועמים ה"י, הפליגו לדרכן, ובמשך כמה ימים ציפו הכל לראות כיצד יגמר הדבר.ואכן, עם הגיע הספינות לתחום ה"מים הטיריטוריאליים" של מדינת הליסטים (בלפנות בוקר של יום שני לסדר "שלח" תש"ע), סיבבו אותם הציונים בכלי משחית והעליקאפטערן, וצעקו להם במגביר קול "להכנע", "להסתלק", ולהשמע לחוקי מדינת הרשע והמלחמות, ולכבדה כראוי וכיאות...אך מה לעשות, שאנשי הספינות רוח אחרת הייתה במפרשיהם, ולא נשמעו כלל להוראות רבי החובלים הציונים, וכאשר ראו הציונים ימ"ש שאין נכנעים אליהם, החלו כדרכם של הביריונים מאז ומעולם להשתלט על הספינות בכח הזרוע.אם חשבו לנפשם הציונים שנכון בפניהם "ים שקט" ו"פעולה קלה", הרי שלא ידעו כלל לאיזה "מים עמוקים" הם הולכים להכנס... עם ירידת כמה אנשי "קאמאנדא" "עבריים", על סיפון אניית ה"מרמרה", הגדולה והמרכזית שמבין הספינות, קיבלו את פניהם בזעם וכעס אדיר מוסלמים טורקים חמים ומרי נפש ה"י, והכום ופצעום קשות הכה ופצוע בכל מיני כלי משחית שעמדו לרשותם, עד שאיבדו הציונים את עשתונותיהם והחלו לירות עליהם מרוב פחד ובהלה, כשחלק מהחיילים קופצים אל הים החשוך לבל יבולע להם...בסופו של קרב ארוך בלב ים, הצליחו שודדי הים ה"קאמאנדא" ה"עברי" להשתלט על ממורמרי ה"מרמרה" ויתר הספינות, והובילום אחר כבוד לנמל אשדוד לצורך "חקירה".הקרב הקשה שהיה על סיפון המרמה גבה קרוב למניין הרוגים ל"ע ועוד עשרות פצועים מקרב אנשי הספינות, מה שעורר מיד סערה אדירה בעולם, ונחשול ענק של זעם ומחאות פרץ בעשרות מדינות נגד הרצחנות הציונית ה"י, כשאלפים ורבבות יוצאים להפגין נגד משטר הרשע וההתגרות, וראשי מדינות רבות בכל העולם מגנים את "יסראעל" על ההשתלטות הקשה.בפרט בטורקיא בער להב גדול מאוד נגד הציונים ה"י, כאשר אלפים מנסים לפרוץ לעמבעסי הציוני שם, ושורפים את דגלי הכפירה, עד שגם היה חשש גדול מאוד לשלום היהודים דשם רח"ל, אך תה"ל שרבה של טורקיא יצא והודיע קבל עם ועולם שיהדות טורקיא מתנגדת לרציחה הציונית, ואף תומכת בהפגנות המחאה ומשתתפת בצער ההרוגים.


גם הפרעזידענט של טורקיא יר"ה ביקש בכבודו ובעצמו שלא לפגוע ביהודים, ואמר שיהודי טורקיא אין קשורים למעללי הציונים, ותה"ל היה זאת לרווח והצלה עצום ליהודי טורקיא הע"י.רבים מיראי השם הן באר"י והן בחו"ל, יצאו תכף עוד באותו היום להפגנות מחאה נגד פשעי הציונים בלב ים, וקידשו את שמו הגדול יתברך, והסירו השנאה הכבושה מעם השם כדת וכדין ההלכה.בעת כתיבת שורות אלו שחררו כבר הציונים את כל יושבי הספינות חזרה למדינותיהן, כאשר בתחילה לקחו אותם בתפיסה.


יש לציין שככלות הכל השתלטות הציונים על הספינות והרציחות שנגרמו עי"ז, גרמו לציונים נזק דיפלומטי אדיר בקרב האומות, עד שראש הכופרים ששהה בחו"ל ביטל פגישתו עם נשיא ארה"ב ומיהר לשוב לארץ.כעת ישנה ספינה נוספת ממדינת אירלאנד העושה דרכה לעזה ואמורה להגיע לשם בשב"ק פרשת שלח הבעל"ט, וראש ממשלת הכופרים שר"י הודיע שלא יניחו אף אותה להיכנס לעזה בשום אופן, אלא יקחו אותה לאשדוד.
עוד נוסיף ונאמר כאן לצערנו במאמר המוסגר, שעקב ה"גל האנטי יסראעלי" ששוטף כרגע את העולם, ביטל בארה"ב אחד הפלגים הנקראים בשם הקדוש "סאטמאר", הפגנה ענקית אותה הם תיכננו לקיים בווואשינגטאן די. סי נגד חילולי השכבי האחרונים, וזאת כדי שלא להצטייר בעיני העמים כמתנגדים חלילה גם להתגרות הציונית הבלתי פוסקת באומות... ואלו הנקראים "אנטי ציונים" אך שותקים תמיד על ההתגרות באומות ואף נזהרים ו"מקפידים" שלא לפייס הערבים בשום אופן לעולם ה"י, הם הם אלו הנותנים חרב בידי שלטון הרשע הציוני להמשיך ולחלל שם שמים ולעשות כל העברות שבתורה, ואח"כ כשמגלים הציונים זרועם ועוקרים גם ענייני הדת באכזריות, אז זועקים המה "געוואלד" בקול גדול נגד עקירת הדת, אך עוון ההתגרות בעמים זה כנראה אין מפר שלוות רוחם כלל וכלל ה"י ולא נוגע אליהם, על עוון ההתגרות בעמים וחילול שם שמים לא רוצים להראות הם אף פעם מחאה אדירה בשם היהדות החרדית, מרוב עיקשות וטיפשות וסמיות עיניים שנכנס במוחם ובליבם ל"ע, ופוסחים על שתי הסעיפים.גם הפלג השני הנקרא בשם הקדוש "סאטמאר" אשר הפגין ביום ב' במאנהעטן מול הקאנסול הציוני וגם כן בעניין חילול הקברים האחרון ביפו, מילא פיו מים, אע"פ שביום שני הזה רעש וגעש העולם כולו סביב רציחת הציונים על הים, ואלפים ורבבות מפגינים גויים יצאו לרחובות בכעס וחימה ה"י, לא מצאו הללו הנקראים בשם "סאטמאר" להזכיר על מחאתם האדירה ברחובות מאנהעטן ולו מילה אחת ודבר מועט בגנות רציחת הציונים, עד שנהיו אפילו לבוז ולשחוק בעיני הגויים, וכל התנגדותם לציונות נעשתה שם כחוכא ואיטלולא בעיני כל רואיהם, והתגלה שפלותם, ל"ע.בעת הזאת של גלות הדעת גדולה מבית ומחוץ ה"י והסתר פנים, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק (ויש לידע כי סוף כל סוף יאבדו הציונים הם ומדינתם וכל אשר להם), השי"ת יעזרנו על דבר כבוד שמו הגדול תמיד ברחמים רבים ועצומים אמן: