19.4.2010

הפגנת הצפירה בליל יום האבל הציוני הלאומי, חודש אייר תש"ע - 9 תמונות

בס"ד

התמונות ע"י:
חדשות 24 עדזשענסי