21.4.2010

מאה שערים לובשת שק, יום המר והנמהר אייר תש"ע - 16 תמונות

בס"ד

התמונות ע"י:
חדשות 24 עדזשענסי