24.3.2010

מעמד קבלת פנים "נאה" לרש"ע ירושלים / ז' ניסן תש"ע

בס"ד

כפי שהודענו כאן לפני כמה ימים, הגיע לטמאות את עיר לאנדאן אוכל השקץ והעכבר רש"ע ירושלים שר"י, הוא האיש המתגרה בערביים וזומם להחריב בתיהם באכזריות רח"ל, מה איכפת לו מדם ישראל, הלא אין לו תורה ואין לו רחמנות, שוטה רש"ע זה הוא הוא זה שידבר בשם בנ"י בפני העמים היל"ת!

על זאת חגרו חרבם על ירכם איש חרבו על ירכו בני לאנדאן היקרים, וביום ב' לסדר "כי אני השם לא שיניתי" יצאו למחות בפני הרש"ע ולהכריז שאין לו רשות חלילה לדבר בשם עם בני ישראל, ואין הדת היהודית מסכימה ח"ו אל מעשי ההתגרות והרציחה, ואין הוא וכל מדינתו הטמאה העומדת מאחוריו באי כח העם היהודי, לא היו וגם לא יהיו לעולמים.

מעמד ה"קבלת פנים" לרש"ע התקיים באזור הסיטי של לאנדאן ב"סעט דזשיימס סקווער", שם עמדו במס"נ גדול במשך כשתי שעות יראי השם יחד עם קהל גויים שבאו גם כן למחות על מעשי הגזענות השפלים והאכזריים, וכן מידיע רבה.

ברוך המקדש שמו ברבים, שפרסמו יראי השם דעת התוה"ק היטב, וקול האמונה נשמע בגאון, והרבה מאוד גויים שהיו שם התרגשו מאוד ובאו ואמרו בפני יראי השם שזאת להם הפעם הראשון ששומעים שיש גם יהודים המתנגדים אל מעשי הרציחה והאכזריות של הציונים ימ"ש.

והנה הרש"ע איך שיצא מהקאר התבזה בביזיונות וחרפות גדולות (תמורת מה שחשב שיהיה לו שם מנוחה וכבוד גדולים...), ונפגם כבוד הע"ז הציונית, והתקדש שמו הגדול ית' בעיני העמים.

אנו מודים ומברכים מקרב לב לכל מפרסמי האמונה היקירים דעיר לאנדאן יצ"ו, אשריכם ואשרי חלקכם! יתברכו כל העושים והמסייעים אמן: