23.3.2010

לקדש שם שמים, להשפיל ולבזות רש"ע ירושלים! / ה' ניסן תש"ע

בס"ד
 
היום, יום ב' לסדר צו את בני ישראל ויצאו למחות, מבקר רש"ע ירושלים ברקת שר"י בעיר לאנדאן יצ"ו. 
 
כידוע רש"ע ירושלים הנוכחי הינו מתגרה אדיר באומות העולם, זרק כבר כמה וכמה משפחות פליטים פאלסטינען מבתיהם בשכונת שייח דזשאראח ה"י, זומם להרוס בתי ערבים בשכונת סילוואן, ועוד ועוד ממשיך הרש"ע להתגרות ולהתסיס אש השנאה נגד עם בנ"י רח"ל.    
 
על זאת יצאו למחות נגדו רבים מיקירי קרתא דשופריא לאנדאן יצ"ו באיזה כינוס שהולך הרש"ע לדרוש שם, להכריז לכל העולם כולו שאין התורה הקדושה מסכמת למעשי ההתגרות הללו, לא להם, לא לרש"ע, ולא לשלוחיו ימ"ש ולכל מדינתם הטמאה, ובפרטי פרטיות לא לאלו המחופשים כחרדים ומבעירים אש ההתגרות בשכונות הללו בהפקרות ובטירוף ומחללים שם ישראל רח"ל, ועתידים ליתן את הדין בעולם האמת בלי שום רחמנות כידוע, ולהאבד לנצח נצחים כביריוני ירושלים בדורם.
 
אך יראי השם מוחים כנגדם תמיד לא יחשו, חזקו ואמצו גיבורי החיל ד'לאנדאן יצ"ו, שכרכם רב מאוד!!!
 
בילדערס ושאר פרטים ממעמד המחאה נביא בס"ד בהמשך: