8.3.2010

הנאצים הגדולים ביותר, הציונים העמלקים ימש"ו