6.10.2009

עד מתי לעדה הרעה הזאת / י"ח תשרי תש"ע

בס"ד
בימים אלו מופץ בקרב הציבור "לוח שנה" היו"ל ע"י "וועד הכשרות של העדה החרדית", לוח שנה שבדיוק כקודמו משנה שעברה, כל כולו מלא בפרסומות מגושמות בצירוף תמונות של קלים וריקים המחופשים לחרדים, וכן ציונות ושאר פרצות שונות, שלא ניזיל כרוכלא למנותם כאן.
שאלתנו היא אינה על אותם פוחזים מנהלי "וועד הכשרות" אשר אין מבינים אפילו מה רע בלוח שכזה, וככלב ששב על קיאו מוצאים כל שנה ושנה לוח מלא פרסומות שכל כולן חורבן והרס חומת היהדות והאמונה, שאלתנו היא היכן הם הדיינים הגאונים הצדיקים והקדושים אשר אין זה מעניינם כלל, ולא רואים ולא שומעים פרצות שכאלה המתרחשות בדיוק במרחק של כמה מדרגות ממקום מושבם הרם?...
אך אל דאגה, "אין שום חשש" שיוציאו אלה ה"גאונים והצדיקים" איזה "דעת תורה" על "מעשי טירוף", ואנשי וועד הכשרות ימשיכו גם בשנה הבאה לצעוד "שלובי זרוע" יחד עם מנהלי חברות הפרסומים המשוקצים, לזרות הרס וחורבן בבתי ישראל ה"י.
זהו הדור, ואלה הם פניו.
השי"ת ירחם עלינו במהרה וירים קרן האמת במהרה בימנו אמן: