6.10.2009

על הר ציון ששמם... שועלים הילכו בו! - י"ח תשרי תש"ע

בס"ד

שוב נשמע בימים אלו התפרצויות מהומות וזעם בקרב הפאלסטינען סביב התגרויותיהם של מופקרי המתנחלים שר"י, המנסים בכל מחיר לעלות אל שטח "הר הבית" בימי החג הקדושים, לעבור על איסורי כרת והתגרות באומות ה"י, ולנסות להקריב שם קרבנות החג ולקיים מצוות ניסוך המים...

מזרחיים מופקרים מטורפים אלו אשר כבר כמה שנים הקימו להם איזה "סנהדרין" מגוכח המורכב מכמה זבים ומצורעים, ובר"ה החולף שחל להיות בשבת חיללו הללו קדושת השבת רח"ל ותקעו בשופר, הם אלו המבעירים כסדר אש המרידה באומות ודם ישראל מידיהם נדרש!

עד מתי יביערו שועלים טמאים אלו הללו אש ההתגרות? עד מתי יעלו קלים וריקים אלה אל הר הבית ויציתו חרון אף ההתגרות ושנאת ישראל אשר תוצאותיו מי ישורנו ה"י?

בימים אלו בם אנו מתפללים "ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו" אין לנו אלא להשתדל ולעשות כל שביכולתנו על מנת לומר למשחית הרף, למנוע את אלו המטורפים השיכורים להמשיך ולחלל שם שמים ולהפקיר דם ישראל כמים בטירוף רח"ל.

הבו עצה הלום!

ולהשם הישועה!