25.9.2009

על משמרת השבועות / ו' תשרי תש"ע

בס"ד

היום יום חמישי ו' תשרי תש"ע, בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, יצאו כמה עשרות יראי השם להפגין מול בנייני היו ען שבמאנהעטען שבנו יארק, נגד התגרויות הציונים ימ"ש בנשיא איראן מר אחמדיניזשאד, השוהה שם בימים אלו לרגל התכנסות עצרת היו ען.

לא קל אמנם היה הדבר הפעם הזו, לאחר שבשנה החולפת התקיימו בחירות לנשיאות במדינת איראן, והפגנות ומהומות קשות ורבות התחוללו שם עקב מחלוקות בקרב העם האיראני על תוצאות הבחירות, כשהמחנות השונים שם מעלים האשמות חריפות נגד הנשיא אחמדיניזשאד על זיוף תוצאות הבחירות ושימוש בכח נגד בני עמו.

אך כידוע אין לנו שיור אלא התורה הזאת, וגם אם יש איזה מחלוקת ומלחמה בין הגויים עצמם, אין זה מעסק העם היהודי כלל, שכן בכל מצב ומציאות התורה מצווה עלינו להכנע ולדרוש שלומם וטובתם של העמים כולם בלי יוצא מן הכלל, ולא להתערב בפוליטיק העולמי ח"ו אלא להיות תמיד נייטראל, ורווח והצלה יעמוד תמיד ליהודים אם ילכו בדרך זו ולא ימירו אותה בבורות נשברים אשר לא יכילו המים.

כידוע הרשעים כים נרגש השקט לא יוכלו, הציונים ימ"ש וכל שותפיהם אינם יכולים לסבול דרך הכניעה והגלות, הם אדונים לעצמם, וגאלו עצמם מכח הזרוע, ואם באיראן חיים בשלום וכבוד כ 25,000 יהודים כ"י, מה איכפת להם, יתגרו ויחרחרו מלחמה נגד איראן, יכנו את נשיאם בשם "היטלער" ובשאר שמות גנאי ובוז ה"י, ויבעירו את אש השנאה בכל העולם כולו נגד יהודים רח"ל.

אל מול הפגנות כלבי הציונים החצופים בסמוך לבנייני היו ען בנו יארק, עמדו היום גם גיבורי החיל אנשי נטורי קרתא דארה"ב, ופרסמו לכל העולם כולו שאין לעם היהודי שום תביעות או מלחמות נגד שום אומה ולשון ח"ו, ובפרט לא נגד איראן או נשיאה מר אחמדיניזשאד, ואין לנו שיור רק התורה הזאת, וזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבוית"ש.

מעניין לציין, שבמהלך ההפגנה חלפו ליד יראי השם איזה גויים איראנים מהמחנה שמתנגד לאחמדיניזשאד, ושאלו אותם כיצד הם מפגינים בעד איש שכזה?... וענה להם אחד מהיראים שם, שהעם היהודי פניו לשלום וכניעה עם כל העמים כולם, ונאסר עלינו למרוד באומות יהיה מה שיהיה... הגויים האיראנים לא ציפו לתשובה כזאת שכל כולה רק תורה והלכה הרחוקים משכל גויי, וראו במוחש איך שאין העם היהודי המקורי איזה עם שניתן להזיז אותו מדרך התורה והאמונה באיזה טעמים שונים יהיו מה שיהיו, ואיך שלא יהיה המצב בני היהודים ישארו תמיד דבוקים במשמרת השבועות שהשביע הקב"ה שלא ימרדו באומות, ושם ישראל התעלה והתקדש מעלה מעלה, אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!!!