14.9.2009

הצלת ישראל בעיר בערלין / כ"ה אלול תשס"ט

בס"ד

כפי שהודענו כאן בערש"ק נצו"י החולף, נסעו לעשות את השבת בעיר בערלין כד' יקירים צדיקים, מצילי עם ישראל, מקדשי שם שמים ומקדשי שם ישראל הטהור, על מנת להשתתף בהפגנה גדולה של המוסלמים שהתקיימה שמה בעצם יום השבת.

חסדי השם כי לא כלו רחמיו, ד' הצדיקים הללו זכו וקידשו שם שמים באופן נשגב ורב מאוד מאוד, מידיע של גויים וצלמים רבים סיבבו אותם ללא הרף, ואלפי גויים נכחו לראות שעניין היהדות אינו עניין רציחה ואכזריות ח"ו, או הקמת מדינה ומלכות, אלא בדיוק ההפך הגמור מזה, שכן יהדות הינה אך ורק חיים ושלום לכל באי עולם, ואין לנו שיור אלא רק התורה הזאת בגלות המר הזה ותו לא מידי, וכל אלה הכופרים ושותפיהם החפצים במלחמות ורציחה, אין הם מדברים בשם התורה הקדושה, ואין להם קשר ושייכות אל עם ישראל האמיתי החפץ לחיות בשלום ושלווה בקרב העמים כולם, ולצפות לגאולה האמיתית מן השמים בב"א.

מפאת קדושת השבת לא יכלו לדבר על כלי המידיע כידוע, וע"כ במוצאש"ק התקיים שם "פרעס קאנפערענץ" (כינוס אנשי מידיע) גדול, ובו נתנו דרשות והסברים בחן ובטוטו"ד הרבנים שליט"א שהשתתפו בהפגנה, הפרעס קאנפערענץ נמשך באריכות רבה והסתיים באישון ליל עד סביבות השעה 4 בבוקר, כשהגויים שם מתרגשים מאוד לשמוע דברים חדשים כאלו מה שלא שמעו מעולם, והתקדש שם שמים והתפרסמה אמונת ישראל בתוקף ועוז, תהלה להשי"ת.

לא נותר לנו אלא להודות בפני אלו היקירים הצדיקים שמסרו נפשם לנסוע השבת לעיר בערלין, והצילו מעט את בני ישראל מטרף שיני העמלק הציוני הקם על עם הקודש להשמידם ולאבדם היל"ת, לא נותר לנו אלא לחזקם ולאמץ ולעודדם שימשיכו בעבודת קדוש זו של הצלת ישראל וקידוש שם שמים, עדי נזכה להתבשר בקרוב על ביטולה המוחלט של מלכות הסטרא אחרא הציונית, כי תעביר בקרוב גילולים מן הארץ במהרה בימנו אמן:


מצ"ב תמונות

עוד תמונות בלינק הזה:

FOTOS