8.10.2009

מעמד נאה של קידוש השם ב"וואדי דזשאז" / כ' תשרי תש"ע

בס"ד

ביום ג' החולף ד' דחוה"מ סוכות תש"ע, על רקע המהומות האחרונות בעניין "הר הבית", הלכו כחמשה יהודים מאנשי נטו"ק פיעה"ק ירושלם ת"ו לבקר אצל כבוד השייח' ראהעד סאלאח, ממנהיגי הפאלסטינים, הנחשב כמקורב לחמאס.

הביקור הקצר שנמשך כ 20 מינוטין, התקיים בשכונת "וואדי דזשאז" הסמוכה לירושלם העתיקה, בהשתתפות כלי מידיע.

אין זו הפעם הראשונה בה מבקרים אנשי נטו"ק את כבוד השייח' ראהעד סאלח, המכונה ע"י הערבים "שייח' אלאקצא", שכן הוא ממובילי מאבקי הערבים בעניין "הר הבית", לסלק משם הציונים ועליית מטורפי המתנחלים כליל.

יש לציין ששיח' זה הינו מרוגז מאוד על הציונים, ונחשב כ"קיצוני" ("עקסטרימער"), אך בעת באו לפניו בעבר (וכן כעת) אנשי נטו"ק, והכריזו לפניו עמדת התורה וההלכה שלא תשתנה לעולמים, מיד התהפך רגע כמימרא וקיבלם בסבר פנים יפות ובהתרגשות רבה, ואף הכריז שדת האסלם מצווה לכבד את היהודים ולשמור עליהם...

מעמד נאה זה של קידוש השם זכה למעט פרסום על כלי המידיע, ויהי רצון שיתחזקו מעמדות כאלה ביתר שאת וביתר עוז, אכי"ר, אמן ואמן:


מצ"ב תמונה מהמעמד, נעשתה ע"י ידידנו היקר מר מחפוז אבו טורק, "רויטערס עדזשענסי"