24.8.2009

לאנדאן למערכה! / ד' אלול תשס"ט

היום יום ב' לסדר "כי תצא למלחמה" נשמע שהולך ראש הכופרים להגיע בעיר לאנדאן יצ"ו, יראי השם הטהורים בלאנדאן שליט"א יצאו למלחמה למחות נגד אותו כלב טמא שר"י ולהכריז קבל עם ועולם שאינו מייצג את העם היהודי כלל ועיקר, ורק גדולי ישראל שיחי' הם הם ראשי העם היהודי, כך היה בכל הדורות, וכך יהיה עד סוף כל הדורות, אשריכם גיבורי החיל כה לחי, עלו והצליחו!