24.8.2009

על משמרת ההתגרות / ד' אלול תשס"ט

בס"ד

לאחרונה התפרסם שלבלר גויי של כתב עת היו"ל בשבדיא (שוועדען), פרסם מאמר לפיו יש חשד גדול שהציונים ימ"ש נטלו איברים מהרוגים פאלסטינים ל"ע, שכן הפאלסטינען עצמם העידו שהרבה מהרוגיהם ע"י הציונים חזרו אליהם מחוסרי איברים ה"י. הכתב הנ"ל הוסיף ואמר שלאחרונה ראינו שגם בארה"ב נתפס ע"י השלטונות יהודי "חרדי" שסחר באיברי אדם ל"ע, וחילול השם הולך וגדל בין האומות, ואנה אנו באים.

הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו, ותכף איך שבא מאמר זה לידי הציונים ימ"ש הרימו קול זעקה גדול על "אנטישמיות" והחלו לעשות רעש סביב כל זאת, אך תה"ל שממשלת שבדיא סרבה בתוקף להתייחס למאמר כאל "אנטישמי", ואמרה שאם יש מאן דהו הרואה עוולה אצל הציונים, יכול לפרסמה ואין בכך כל "אנטישמיות".

עכ"פ, כמובן שהרעש שהקימו הציונים התפרסם גם בשבדיא, ועורר את חמת הקהילה היהודית השקטה דשם, עד שהתבטא ראש הקהילה ואמר שאיש לא שם לב אל אותו מאמר בעיתון, ולולי הציונים כל העניין כולו היה עובר בהשקט, אך זו דרכם של הציונים הרשעים ימ"ש לעמוד תמיד על משמרת ההתגרות באומות העולם כדי להתפס כאיזה "מצילים", ובכך מביאים הם תמיד רק צרות וחורבן על ראשי בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ואין עצה נגדם רק להוקיעם תמיד בפני כל האומות כולם, להכריז שאינם אפוטרופסים של העם היהודי, והשי"ת יפרוק מעלינו ממשלת הכופרים במהרה, בפרוח רשעים כמו עשב להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם השם במהרה בימנו אמן: