10.8.2009

מחאה נגד האדמו"ר מתולדות אהרן / כ' אב תשס"ט

בס"ד

ביקשו מאיתנו לעורר על דבר "יין כרמל", היקב הציוני ההיסטורי הידוע, שרבותינו זי"ע התבטאו עליו שהוא גרוע מיין נסך, וחולה שיש לו או יין כרמל או יין נסך, וצריך זאת לרפואתו - יעדיף את היין נסך ולא ישתה ח"ו יין כרמל, כי יקב זה "כרמל" - הוא סימבאל היסטורי של הציונות והמזרחי, סימבאל היסטורי של מתירי השמיטה פורצי הגדר, ואכן עד היום תה"ל העדה החרדית מסרבת ליתן הכשר ליקבי כרמל, שכן היהדות החרדית מחרימה מאז ומעולם את יקבי כרמל על כל גילגוליו השונים (אגב בדורנו 25% מהבעלות של היקב נמצא לא פחות ולא יותר מאשר בידי... הסוכנות הציונית הידועה לשמצה).

כעת עוררו אותנו שלא מכבר ביקר בצפת האדמו"ר מ"תולדות אהרן" ונפגש שם עם האדמו"ר מ"לעלוב צפת", ובעת המפגש כיבדו הנ"ל ב"יין כרמל", ולא חלי ולא מרגיש...

כל זה נגרם כתוצאה מקהות החושים והרגשות שנגרם לדאבוננו כאן באר"י תחת שלטון המינים, ובפרט ע"י פורצי הגדר האגודאים שהם הם העמלקים הראשונים לקרר האמבטי הרותחת, ועל גבי עיתוניהם השפלים מפרסמים תמיד את יקבי כרמל, ואף איזה "רב" מרבניהם נותן להם הכשר "למהדרין" (כלומר נסך למהדרין).

מי יתן וילמדו טועים בינה, לצאת בעקבי הצאן ולדבוק ברוח המלחמה של רבותינו זי"ע בלי שינויים, ויתפקחו מיינם...