11.5.2009

לל"ג בעומר הילולת הרשב"י זי"ע - ערב ל"ג בעומר תשס"ט


בס"ד

אע"פ שמטעמי אמונה אין לנסוע אל מירון על ל"ג בעומר מחמת שנהפך האזור שם למערת פריצים והוללים, וכן גודל התגברות טומאת הציונות בעולם באופן נורא ה"י (ובפרט כעת בשנה האחרונה עם השתלטותם על הציון הקדוש), אעפ"כ בוודאי ימצאו גם כיום כאלה שמחמת גודל תבערת לבבם אל קדושת רשב"י הקדוש הבוקעת רקיעים לא ישגיחו על שום טעמים ויסעו וידבקו בציון הקדוש באמירת זוה"ק ותיקונים וכו' ויטעמו טעם גן עדן בהילולת הרשב"י במירון, ואליהם הכרוז מיועד..