15.5.2009

יקירי ענגלאנד הטהורים - לקדש שם שמים בטראפאלגער סקווער! - עש"ק בהר בחוקותי, כ"א אייר תשס"ט

בס"ד
בשב"ק הזו הבעל"ט (בהר - בחוקותי) תתקיים עצרת ענק ב"טראפאלגער סקווער" (ככר טראפאלגער) המפורסמת שבמרכז העיר לאנדאן יצ"ו, בנושא ה"נאקבא" (אסון גירוש 700 אלף פאלעסטינען מבתיהם בשנת שח"ת). כמובן שבעצרת זו ישתתפו רבבות מוסלמים כשביניהם פליטים פאלסטינים רבים. גיבורי החיל, אנשי נטורי קרתא דלאנדאן, יצעדו בעזהשי"ת שעות רבות בשב"ק הזו אל עבר טראפאלגער סקווער הרחוקה, שם ישתתפו בכאבם וצערם של הפאלסטינים, יכריזו שהעם היהודי הוא עם רחמן ולא רוצח, ויקדשו שם שמים.
אשריכם גיבורי החיל, השם עמכם!