11.5.2009

...ועוד מודעה נאה לל"ג בעומר

בס"ד

יו"ל ע"י ארגון "נטרונא", ומיועד לבאים מחו"ל על ל"ג בעומר
(PDF)