11.5.2009

באנדיקטוס, הציונים, ושתיקת היהדות החרדית - י"ז אייר תשס"ט

בס"ד

בשבוע החולף ביקר במדינת הציונים האפיפיור (הפויבסט) באנדיקטוס ה - 16, שהוא ראש המאמינים הנוצרים, ותחת הנהגתו ישנם יותר ממיליארד מאמינים (!) בכל העולם כולו.
אם כי מעולם לא לנו בני ישראל שום עסק וחניכא עם כומרי הע"ז הנוצרית שמזה כאלפיים שנים רדפו את עם השם בשמדות וגזרות על אמונתם וסרובם להכיר באותו האיש כ"נביא", עכ"פ דרך התורה הסלולה לנו מיעקב אבינו "אדוני עשו עבדך יעקב" נהוגה כלפי כל העמים ללא יוצא מן הכלל, ובפרט כלפי הנוצרים הבאים כידוע מזרע עשו הרשע הוא עשו אבי אדום, וכ"ש וק"ו אשר דבר זה נהוג ומוכרח בעת הזאת כאשר חבורת ליסטים הרימו ראשם לדבר בשם עם השם, להתגרות בכל העמים בשם ישראל ולהכריז כי הידיים ידי יעקב, ולרדוף ולמסור עי"ז את עם השם ולהבאיש את שמם בעיני העמים, אין לנו ברירה אחרת אלא להרים קול זעקה ומחאה, לחגור חרבנו על ירך גיבור להתייצב מולם ולהכריז בפני עמים ושרים את ההפך הגמור מדעת הציונים ושותפיהם החנפים הצבועים ימ"ש, שכן כידוע ההפך הגמור מדעתם הטמאה של המינים וחנפיהם השפלים העלובים - היא היא דעתם תורנו הק' אשר לא תשתנה לעולמים.

כח אין לנו, בבוקר ערב ל"ג בעומר החולף, הלכו כשתי יהודים יקרים אל "הר הצופים" לקבלת פנים שערכו מנהיגי מדינת עמלק לאפיפיור , ע"מ לנסות ולשאת שם שילד גדול נגד מוסד "יד ושם" אליו התעתד האפיפיור "לבקר" (כלומר להסחב ע"י הציונים) באותו יום אחה"צ. אך דא עקא, שההר כולו היה מלא בפאליס הציוני, ואך ירדו שתי היהודים היקרים מהטעקסי בביה"ח "אוגוסטה ויקטוריה" (שם חיכו להם מספר צלמים כדי לצלם אותם יחד עם השילד), תכף קפצו כהרף עין שתי מלאכי חבלה על "אופנוע" ו"עיכבו" אותם לחקירה... את השילד הם החרימו, ואת היהודים לקחו למעצר למשך שעתיים ליד שער שכם (יצויין שרכב הפאליס הציוני שבתוכו הובלו היראים למעצר נסע ברחובות שלמים שהיו כבר סגורים וריקים "הרמטית" לכבוד האפיפיור), ואח"כ ביקשו מהיהודים לחתום שמתחייבים שלא לעשות שום הפגנות בזמן שאפיפיור נמצא כאן...

בחסדי השם, צלמים מרויטרס ואי.פי צילמו איך שהפאליס הציוני עוצרים את אותם יהודים, אם כי את השילד הגדול לא צילמו כי הרשעים לקחוהו והסתירו אותו מעיניהם שלא יוכלו לעשות תמונות (מצ"ב התמונה איך שהפאליס לוקחים את היהודים).

היהדות החרדית - זו הנקראת "אנטי ציונית", כמו תמיד עצמה עינייה וישנה את שינתה העמוקה, ולא הציגה שמץ של נציגות משלה כלפי האפיפיור, שלמרבה הבושה והחרפה גם התגרו בו צמד הליצים הרע-בנים הרשים כומרי הע"ז הציונית הלבושים כחרדים, בדברי מינות וגידוף והתגרות ה"י, וחילול השם הולך וגובר ל"ע.
לסיום, אמנם כאן באר"י לא הצליחה למרבה הצער המחאה נגד הציונים וה"יד ושם" שלהם בפני האפיפיור, וגם השתדלויות של הרגע האחרון להפגש עמו לא עלו יפה, אך עוד חזון למועד להביע בדרכים אחרות את מחאת היהדות החרדית בפני האפיפיור הנוכחי על פרצופם האמיתי של הציונים, רע-בניהם השפלים, הם וכל אשר להם, ונפרסם זאת בעזהשי"ת גם כאן על המ. ליסט.

אך למרות הכל, נראה ש"ניצחון" אחד קטן כן ניתן אולי לרשום מביקור האפיפיור בארה"ק. במעמד ה"אבל" הצבועי ב"יד ושם", לא סיפק האפיפיור לציונים את הסחורה המלאה אותה ביקשו, ולא הביע בנאומו כל חרטה ו"התנצלות" בפניהם על השמדת יהדות אירופה. הציונים רעשו וגעשו וזעמו על כך, אך את ה"התנצלות" המיוחלת - לא קיבלו מהאפיפיור אותם רודפי עם ישראל שהכריזו עת אשר כבשוני אושוויץ בערו: "כי רק בדם תהיה לנו הארץ", וסיכלו בזדון ורשעות את כל מאמצי ההצלה. אך לא לנצח יעמודו, וסוף מלכותם השקרית לקרוס ולהבטל כליל מן העולם, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם בב"א:

בשילד נכתב בענגליש:
"כבוד האפיפיור בנדיקט ה 16, יד ושם הנו מוסד ציוני המציג את השואה בצורה סלקטיבית לצורך האינטרס הציוני. אנא ממך אל תשתתף בהצגה זו!"
יהודים אנטי ציונים