12.3.2009

דגל פאלסטין הונף במאה שערים - ט"ז אדר תשס"ט


בס"ד

אמנם אם כי ראוי היה להניף את דגל פאלסטין בכל השנה כולה על הבתים והבתי חינוך וכו', עכ"פ בחג הפורים בחור יקר אחד בעיה"ק ירושלם ת"ו (ר' מיכאל מוראנדש נ"י) התעורר והניף בעצם יום הפורים את דגל פאלסטין באזור רחוב שומרי אמונים, ע"מ לכפור בכפירת המן - עמלק הציוני, הרשעים כים נרגש לא יכלו לסבול זאת וניסו ליטול ממנו את הדגל, אך ללא הצלחה... כה לחי!