3.3.2009

בחירות תשס"ט / ט' שבט תשס"ט

בס"ד

שונים בחירות אלו דהאי שתא תשס"ט, הפעם אין אנו רואים את תעמולת ה"חוב קדוש" המטורפת בראשי חוצות, שכן לאחר הבחירות האחרונות לעיריית "ירושאלאים" שבורים ומסוכסכים הם האגודאים בינם לבין עצמם, כל צחנתם וזוהמתם שעמלים להסתירה מעת לעת כבר יצאה ונשפכה החוצה ולא יכולים כבר למצוא מקום היכן להסתירה, לא יכולים כבר לשחוק על הציבור שכן הציבור מאס בתיאטרון הבובות של הגדולים והצדיקים המובלים ע"י כמה עסקנים ושמשים ובני בית, ואבדו כלי מלחמתם.

גם המרן הקטן מבני ברק שרק לפני חודשים מספר התרוצץ ככלב מכנס אל כנס ונבח את פיטפוטיו וקרא ספרי תהילים למען הצלחת הבחירות, מסתגר הפעם בשתיקתו וכעסו ואינו חפץ להתרוצץ בכנסי בחירות למיניהם, וזוהי גם דעתם ורוח הקודש של שאר המרנים הגדולים והקטנים יחד עם האדמורי"ם והצדיקים והגבאים והמשמשים, שכולם שותקים ומחרישים בחודש האחרון, ומסרבים לחזק את הציבור במצוות החוב הקדוש ומסרבים "לצאת מגדרם" למען הצלת היהדות והשבת והתורה והתקציבים.

אכן, סוף השקר ליפול, סוף בניין השקר של ה"גדולים" המונהגים ע"י שמשים וגבאים לקרוס ולהתמוטט בקול רעש גדול, והגולם קם על יוצרו, תיאטרון הבובות של ה"גדולים והצדיקים" שנבנה בעמל רב ע"י עסקני האגודאים העלובים ועיתוני המפלגות נפל והתנפץ בסופו של דבר, והתגלה לעיני כל בכל ריקנותו ועליבותו... ומי יתן ובעת הזאת אשר אין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה, יפקחו העיוורים את עיניהם לראות ולהבין את רעת הציונות הטמאה, ורעת כל המתחברים אליה באיזה אופן וצורה כלשהי, ויתנו לב וישבו, וילמדו טועים בינה.


מצ"ב שתי מודעות