1.1.2013

ובאבוד רשעים רינה

בס"ד

קול רינה צהלה ושמחה בעולם התורה והחסידות, השפל הטמא המפורסם המכונה "אדמור מסדיגו - רע", נפגר בחסדו יתברך, אחרי עשרות שנים של הסתה והדחה לציונות הארורה, לבחירות הטמאות, מינות וכפירה.

שם רשעים ירקב, ובאבוד רשעים רינה.