24.1.2013

לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב... מפני שהוא מינו!

בס"ד

במוצש"ק שלפני הבחירות הטמאות לכנסת המינים, הגיע המטורף הנקרא "הצדיק מיבניאל" "מוהרא"ש", אל שיעורו של הראש ל"ץ הידוע, ושם פער פיו בדברי הסתה והדחה, שטות וטירוף, למען הצלחת מפלגת העלובים הנמכרים בכסף - ש"ס, והכל באיצטלא של "אהבת ספרדים" אשכנזית ושנאת "גזענות"...

שוטה זה שכח כבר כל תורת בית אביו שהיה מרבני התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא, וחתם על האיסור בדבר הליכה אל הבחירות הטמאות, אך עתה לאחר שהתעסק כבר הרבה שנים עם בעלי תשובה החליט לנטות מהדרך הסלולה ולשתות מים מבורות נשברים אשר לא יכילו המים, והכל כביכול למען ענייני תשובה וקירוב דימיונים מה שלא היה ולא נברא.

תמורת להעמיד הדת על תילה ולא לירא מלומר האמת להמוני העם ולהאיר עיניהם, בחר הלה ללכת אחר עצת ההמון ועמי הארץ, והכל מחמת שוחד וכבוד ושיקולים צדדים זרים אשר לא יראה כ"גזען" וכמי שמרחיק ספרדים, עד שבסוף הפך דברי אלוקים חיים למינות וטחו עיניו מראות האמת עוד, ומשבח תמיד את הראש ל"ץ לגאון ופוסק וכו', כאשר הלה כבר פער פיו בעבר נגד הרה"ק מוהר"ן מברסלאב זי"ע וציווה שאין לנסוע לאומאן וכו', כל זה אין מפריע לצדיק מיבניאל להיות בידידות מופלג עם הראש ל"ץ ולהחניפו ולהסית בטירוף למען מפלגת הספרדים, אך רק על זקני חסידי ברסלב הישישים עליהם יוצא כל זעמו וקיצפו של בעל "אחי אהובי" שוטה וחולה רוח זה.