18.6.2012

ביזוי מוזיאון הציונים "יד ושעם" / כ"ז סיוון תשע"ב

בס"ד

ותהום סדום, בשבוע החולף רעש וגעש היקום הציוני על חילול מוזיאון הציונים "יד ושעם", אשר הקימו אותו כדי להזכיר שוב ושוב לגויים ולכל העולם, "מה קרה ליהודים כאשר לא היה להם מדינה", עפ"ל.
 
הנה לאחר כל העמל שעמלו בזאת, בפראפאגאנגדה ציונית של השואה, דווקא במוזיאון ה"הזכרה" הרעשני הזה, פירסמו קצת האמת, והלכו כמה בעלי רצון ומסירות נפש וכתבו על הכתלים שם אשר הציונים ידיהם מלוכלות בדם הקדושים מתחילה ועד סוף, והם הם אלה אשר עוררו את כל האנטיסמיזעם והשנאה הכבושה עוד הרבה מאוד שנים לפני השואה, לצרכי שלטונם הרשעי, הבא להכריז תמיד אשר הוא מחוייב המציאות שיתקיים - כדי להגן מפני האנטיסעמיזם, אשר מיסדיו הכופרים - עמלו כל כך להבעיר נגד עם השם... 

הדבר התפרסם היטב בכל העולם כולו, וכאשר זורקים אבן על כלב והיא פוגעת בו, הכלב צועק, ואכן פגעה הפעם האבן טוב כראוי, וכל מקהלת הכלבים הציונית פצחה במקהלת יללה וזעקה על ביזוי ה"יד ושעם" שלהם, ואפילו ראש הכופרים והנשיא העמלקי ימ"ש זעקו ויללו בעל כרחם ושלא בטובתם על הדבר.

כל המידיע הציונית מצדם, הנה הרבה מהם אשר היה קשה להם לפרסם בדיוק את כל מה שכתבו על הכתלים ביד ושעם, בחרו לזרות חול בעיני הציבור לשקר ולסלף, אך גם לא יכלו לסלף הרבה כי סוף כל סוף התפרסמו בכל העולם התמונות של מה שכתבו, והיטב חרה להם על פרסום האמת והשפלת כבודם, ובוודאי שזהו מפלה גדולה לציונים.

הנה מזה נלמד כמה נצרך הדבר לפרסם לכל העמים פשעיהם שקריהם ורשעותם, ולגלות קלונם ברבים, וגם נשמע שהועיל לפקוח עיני תמימים מבני ישראל, ומי יתן שבקרוב נזכה לראות במפלתן הגמורה של הרשעים, במהרה בימינו אמן: 


מצ"ב תמונות מהכתובות