28.12.2011

קונט' "בדרכי ריב"ז המאירות" - המכתב שלא הגיע אל חברי בד"ץ העדה החרדית

בס"ד

כפי שכתבנו כאן לפני כמה ימים, אנו מצ"ב מכתב בירור דברים ארוך נגד דעתי התורה של בד"ץ וואמס"ב והעדה"ח שהוציאו בשעתו נגד ההליכה עם הערבים בעבקות ביקור נטו"ק באיראן.

מפאת מעט אריכותו, נקרא בשם "קונטרס בדרכי ריב"ז המאירות", ויהי' רצון שכל מבקש אמת ימצא בו האמת, אמן סלה: