11.11.2011

בד"ץ העדה החרדית מפרסמת שוב "אזהרת אלימות"... / י"ד חשוון תשע"ב

בס"ד

שבועיים ימים.

זה בדיוק הזמן שלקח לחכמי ורבני "בד"ץ העדה החרדית פרו"ח ירושלים", להוציא מודעה המגנה אלימות, אחרי ה"לינטש" המזעזע שבוצע ע"י הנקראים "חסידי גור" באחד מאברכי בתי ווארשא.

שבועיים של טילטולים בין הרבנים, שבועיים של לחצים, מחלוקות, וויכוחים, בין הרבנים ובין העסקנים השולטים בהנהלת העדה החרדית, ובין עסקני בתי ווארשא היקרים המוסרים נפשם להצלת השכונה מגורל אזור המסחר שזוממים המשתלטים אנשי גור, ובסוף אחרי שבועיים הואילו ה"בית דין" ובעיקר ה"הנהלה" העומדת מאחוריהם ומשגיחה על כל צעדיהם שיהיה הכל כרצונם, להוציא מודעה כללית המגנה את האלימות בצורה כללית, וברמז. 

הגענו בימינו בעוה"ר למצב שבו על דברים פשוטים אין גיבוי של הרבנים, ותמורת להחלץ חושים וללחום את מלחמת בתי ווארשא בעוקריה ומהרסיה, מעדיפים הביד"ץ לעמוד מן הצד ולטמון ראשם באדמה.

השי"ת ישלח לנו מנהיגי אמת במהרה אמן: