6.11.2010

השליכו אבנים על מדינת השמד! / ד' חשוון תשע"א