21.4.2010

מחאת ירושלם עיה"ק ביום המר והנמהר אייר תש"ע - 46 תמונות

בס"ד

התמונות ע"י:
יונה רוזן - חדשות 24 עדזשענסי