21.4.2010

מחאת בית שמש ביום המר והנמהר אייר תש"ע - 34 תמונות

בס"ד

התמונות ע"י:
צבי אייכלער - חדשות 24 עדזשענסי