27.10.2009

התגרות במיליארד מוסלמים ה"י / ט' חשוון תש"ע

בס"ד

שוב מציתים מטורפי המתנחלים הארורים את אש ההתגרות באומות, ולא שוקטים לרגע משגעונם לעלות "בכל מחיר" על שטח הר הבית, אף על חשבון שנאת ישראל בכל העולם רח"ל, אף על חשבון שפיכות דמים ה"י.

מה איכפת להם לשפלים הצווחנים הללו, הלא כופרים הם בכל התורה כולה, כופרים הם בהבטחת "כי באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה", יעשו כמה מסרחיסטען עלובים ככל העולה על רוחם, ויחללו שם שמים ושם ישראל ל"ע, והתוצאות כבר רואים ה"י, אבל מה איכפת לאלו מדם ישראל, מחילול השם, ומהתגרות באומות.

"מכון המיקדאש" המיסרחי, המתנהל ע"י כמה שוטים מסרחיים תמהוניים ההוזים על בניית "בית המיקדאש" הציוני הראשון, כינס אתמול בבית הרבנות הרשעית "היכל שלמה", אסיפה לרשעים (הרע להם ורע לעולם), שם התקבצו כל צרועיהם וזביהם המרובים של כת ה"מיקדאש", וקרקרו על "זכותם" של "יהודים" לעלות על הר הבית, וזאת למרות שאדוניהם הציונים אינם ששים כרגע על ה"עלייה הציונית להר הבית", שכעת אינה מביאה תועלת לשלטון השמד והכפירה, המסובך עם דוחו"ת בנילאומיים, משפטים אפשריים בהאג ושאר צרות, כך שקומץ הביריונים מיש"(ע), אינו יותר מאשר "מטרד" עבור מדינת עמלק, ועד כדי כך הגיעו הדברים עד ה"נשיא" העמלקי עלה אל "פוסק הבור" בחג הסוכות האחרון, וביקש ממנו "דעת תורא" שאולי ואולי תועיל מעט להשקיט הרוחות, ואכן סיפק "פוסק הבור" את הסחורה ויצא בדעת תורא בהירה בנידון, ושאף כי מותר להתגרות בגויים בכמה וכמה עניינים שונים, הנה על עניין הר הבית גם "פוסק הבור" סובר שזהו "התגרות אומות", אך מה לעשות שאלו אחוזי התזזית בעלי "מכון המיקדאש" דעת תורא אחרת עמם, ועדיין עומדים מרדם לעלות על הר הבית ולהבעיר האש.... ולרדוף בידיים את שארית ישראל רח"ל.

והשי"ת יושענו מהם מהרה, וכל הרשעה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, בב"א: