2.8.2009

הרשעים כים נרגש... שוב התגרות קשה בערבים רח"ל / י"ב אב תשס"ט

בס"ד

שוב מתגרים הציונים באומות העולם באופן קשה וכואב, כשבראשם מופקרי ה"מתנחלים" ימ"ש, העומדים תמיד ראשונים בכל מעשי אכזריות ושנאה כלפי הערבים ה"י.

כעת יום א' לסדר "עקב", פונו מבתיהם שבשכונת "שייח דזשארח" שבמזרח ירושלים הסמוך ונראה לציון שמעון הצדיק זי"ע, שתי משפחות ערביות, וזאת לאחר "משפט סדום" ציוני שקבע שבתיהם שייכים ליהודים, ועליהם לפנותם מיידית.

המשפחות הפאלסטיניות ששהו בבתים אלו למעלה מחמישים שנים (!), ארזו בכאב גדול את מטלטליהם והתפנו אל אהל עראי שהוקם עבורם בסמוך למקום, כשמופקרי "ארץ ישראל" ימ"ש אשר הגישו את התביעה, נכנסו לשם בששון ושמחה לקיים את מצוות כיבוש הארץ וייהוד ירושלים המסורה מאת שזבוטינסקי וכהנא מת ימ"ש.


וחילול השם הולך מסוף העולם ועד סופו.


עד מתי רשעים יעלוזו?