27.5.2009

דבר תורה מיוחד לשבועות - ד' סיוון תשס"ט


בס"ד

מצ"ב דבר תורה לשבועות שנשלח אלינו ע"י אחד מהמנויים היקרים הבה"ח ר' א.ב.י.צ ני"ו מאשדוד, תשואות חן חן לו:

פי.די.עף