27.1.2012

הכונו למלחמת חורמה באנטישמים החרדים!

בס"ד

מה שקרה למתבוללים לפני מאה שנה, קורה ככל הנראה בשנים האחרונות לחבורת פרחחים הנקראים בשם "חרדים", או כפי שמכנים עצמם: "חרדים חדשים".

בעת הופעת הציונות, הסביר הגה"ק הרבי הרש"ב מליובאוויטש זי"ע, אשר עניין הציונות הוא תוצאה שהמתבוללים לא הצליחו להתערב בחברת הגויים הנוכרים מצד אחד, ומצד שני לא רצו להיות יהודים שומרי תורה ומצוות המתבדלים מהגויים ודבוקים בקב"ה. אם כן ראו הללו בעניין הציונות - להיות לעם חדש ככל העמים - פיתרון נח לפראבלעם שהיה להם.

גם כיום ישנם בעוה"ר משולי המחנה כאלה קלים וריקים המתחזים עוד לחרדים, והם אין להם חפץ ב"קנאות" ו"קיצוניות", בשלהבת אש הקודש, ואף לכאלה המכונים אצלם "גדולי ישראל" הם לא בדיוק שומעים ומצייתים... אם כן מצאו להם הללו פיתרון מוזר להיות "חרדים חדשים", הפוסחים על שני הסעיפים, לא פוקרים מצד אחד, לא נאמנים לתורה מצד שני, אלא רק חפצים להיות מוצאי חן בעיני הפוקרים והמחללי שבת, ולצורך כך רודפים עד חרמה בשנאה וטירוף את יראי השם אשר הם לצנינים בעיניהם, ובהם רואים הם פתאום את כל הסיבה ל"הסתה" הנוכחית... 

אך אותם שונאי טהרה ויראה, האומרים למתוק מר ולמר מתוק, אינם מבינים אשר בשנאתם היוקדת ליראי השם שומרי חומת הדת, אין הם מגלים עד כמה הם "חרדים נאורים ותרבותיים" כפי שהם מקווים להראות לאחיהם הפוקרים, אלא רק מראים בזאת את קלונם ושפלותם, עד כמה הם שונאים את התורה האמיתית, את ההשקפה הטהורה, את הצניעות והיראת שמים וכל יסודי היהדות אשר הם בזויים ומתועבים אצלם, ועבורם להיות שומר תורה "חרדי" מסתכם בלא יותר מאשר "תחפושת סימלית" מבחוץ, ותו לא מידי... 

ממש כהציונים בשעתם, אין הם רוצים להטפל ליראי השם, ולפרוק עול לגמרי, זה "קצת קשה להם", ורואים הם אשר ב"ה יראי השם הולכים ומתרבים הולכים ופורחים, ועל זה חורקים שיניהם בזעם וכעס וכל היום רק חושבים ומטכסים להם עצות "איך להתפטר אחת ולתמיד מהסיקריקים", אבל לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, והקב"ה מצילנו מידם.

יאמר ברורות, כשם שעם ישראל עבר והקיא מתוכו את כל הכתות הכפירה למיניהם והללו נאבדו לנצח ואילו עם ישראל חי וקיים תה"ל, כך היהדות החרדית עוד תחגור חרבה למלחמת חרמה באלו המכונים "חרדים חדשים", תסיר את המסווה מעל פניהם הצבועות והטמאות, תגלה את קלונם ברבים, ולא תתן לחבורת פרחחים המנצלים את חוסר המנהיגות השורר בימינו לצרכי האינטרסים שלהם, לעשות ככל העולה על רוחם, לרדוף ולהשמיץ את יראי השם בשגעון וטירוף.

הכונו למלחמת השם בעמלק בחרדים החדשים!