17.8.2011

האם באמת הגעתי לבית מדרש בעלזא?... / י"ז אב תשע"א

בס"ד

חסידי בעלזא אנשי המשטרה ונאמני המדינה הציונית, ממשיכים להתדרדר מטה מטה לשאול תחתית ומתחתיו באין שום מעצור ומושיע רח"ל, כאשר ב"בית המקדש" שלהם בירושלים נתלו בכל פינה מודעות המבשרות על "הרצאה מרתקת" בנושא זוהמת ה"מוסד" וה"מודיעין" היסראעלי, מפי רועה בקר ה"בקי" בנושאים אלו. 

נראה שנותרו חסידי בעלזא "חסידים" רק בלבוש ובעניינים חיצוניים, הם אינם רואים כל פסול בשיתוף פעולה מוחלט ומלא עם המשטרה הציונית, נוהגים הם להם ברכבי המשטרה הציונית כשוטרים ציונים נאמנים לכל דבר ועניין, אינם רואים גם דבר רע בהרצאות בענייני ציונות וכפירה מפי קלים וריקים, ומי יודע לאן עוד יגיעו, אולי בשלב הבא גם יתגייסו לצבא הכפירה בהמוניהם רח"ל.

"ואשימם בראשיכם", באמת אין אשמתם של הללו בכל כהות חושיהם הנוראה, אלא אשם הוא רק רבם הטמא, זה אשר הרס והחריב כל החומות והגדרות, וקירר כל האמבטי הרותחת אשר היה בימי קדם בחצר הקודש בעלזא נגד טומאת הציונות ופרצות בחומת הדת, הוא זה אשר פער פיו נגד קדוש עליון מרן רבינו הטהור מסאטמאר זי"ע, ומה כבר יכול לצאת מאיש מגושם כזה המתעטר בבגדי האדמו"רות ומוליך את כל הנתונים למרותו אל עבר פי פחת שנים ע"ג שנים עד אשר תש כח הקדושה ה"י, ונשכחה האמונה ל"ע. 

יפנה איפה אותו "יורש" קל דעת את מקומו, ותחזור בעלזא לתפארתה וטהרתה כמימים ימימה. 


מצ"ב מודעה