16.10.2009

סעודת הודיה ל"יוצא" / כ"ח תשרי תש"ע

בס"ד
 
ביום ה' לסדר פרשת בראשית (כ"ז תשרי תש"ע), התקיימה סעודת הודיה בביהמ"ד "אוהב ישראל אפטא" שבעיר מאנטשעסטער, ענגלאנד, לרגל קבלת פאספארט בריטי לאחד מהיראים דשם (הר"ר י.ז שליט"א), שזכה לצאת מהמדינה הציונית על מנת שלא לשוב לשם יותר, שכידוע זהו דבר גדול מאוד, לכל מי שהיכולת בידו לעשות כן.
 
במהלך הסעודה נישאו דברי אמונה נלהבים בגודל חיוב המלחמה בעמלק הציוני בכלל, וזה ה"חרדי" בפרטי פרטיות, וכן על כך שכעת נחלש כוח הציונים ביהודי אחד פחות ששולטים עליו... 
 
אנו מברכים מקרב לב את הר"ר י.ז שליט"א, שזכה ב"ה לצאת תחת יד משטר הרשע הציוני, יהי רצון שבקרוב נזכה שכל עם ישראל כולו יצא מתחת יד שלטנותא דערב רב, שכידוע מהזוהר הם אלו שישלטו על בני ישראל באחרית הימים, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, במהרה בימנו בקרוב, אכי"ר: